Ďakujem. Vážený pán kolega, na úvod mi dovoľte len tak odľahčene vyjadriť potešenie, že oceňujete grafické stvárnenie webovej stránky strany Smer.

A teraz možno trošku vážnejšie. Viete, vy hovoríte, že strana Smer ide proti vôli občanov, že ideme proti ľuďom. Ale to želanie občanov, už sme to hovorili dnes pred obedom, to želanie občanov a nespokojnosť občanov počas minulého volebného obdobia sa prejavili potom na prelome volebných období počas parlamentných volieb. A Smer, ktorý ostro kritizoval koncept, s ktorým prišiel a ktorý dal na stôl pán Zajac a ktorý sa tu potom uplatňoval v praxi, bol zamietnutý. A dnes Smer realizuje nový koncept, iný koncept, ktorý sa líši od toho pôvodného, od toho vášho, vami presadzovaného. Toto je legitímne. A treba to rešpektovať tak, ako tie ostatné veci v politike musíme rešpektovať.

Pokiaľ ide o súťaž, ktorej ste sa dotkli. Treba povedať, že súťaž je jeden z veľmi dobrých nástrojov na to, aby sa dosahovali lepšie výsledky vo všetkom, v každej oblasti. A môžeme sa o tejto súťaži baviť aj v tejto oblasti. Čo mňa však viac zaujíma alebo najmä zaujíma, to je to, či tá súťaž tak, ako sme jej vytvorili podmienky, nás vedie k lepšej, kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti, k tomu systému, ktorého produktom potom je lepšia zdravotná starostlivosť. Nie som o tom presvedčený, že váš koncept toto priniesol, a preto hľadáme teraz novšie a novšie spôsoby ako napr. doplnkové zdravotné poistenie a súťaž v tomto. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok