Prerušenie rokovania o 12.01 hodine.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok