Ďakujem, pán poslanec.

So stanoviskom k faktickým poznámkam, pán poslanec Ivančo.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok