Ďakujem.

Teraz má slovo pán poslanec Rafaj.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok