Ďakujem, pán poslanec.

Teraz má slovo pán poslanec Zvonár.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok