Pri všetkej úcte, rozumiem tomuto systému tak ako vy, ibaže rozdiel je v tom, že ja som nehovoril, že to sú finančné prostriedky toho jedinca, ale že sú to prostriedky poistného kmeňa. To znamená, množina tých občanov, ktorí vkladajú do poisťovne tie peniaze, ich tam má vložené. A keď ich poisťovňa nespotrebuje, tak tie peniaze stále zostávajú peniazmi poistného kmeňa, nie akcionárov či administratívy, ktorá si ich chce zobrať a vykázať ich ako zisk. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok