Ďakujem pekne. Vážený pán kolega, môžem vás uistiť, že všetci poslanci vládnej koalície boli uzrozumení s obsahom petície. A pri hlasovaní aj rokovaní o predloženom návrhu zákona brali plne do úvahy to, čo 150 000 občanov vyjadrilo vo svojej petícii. Keď sa pozrieme na všetky body, tak vidíme, že okrem bodu 4 ani jeden bod nie je taký, ktorý by bol nejakým spôsobom zamedzený, aby si nemohli občania vyberať slobodne zdravotnú poisťovňu a tak ďalej. Ale keď ste vy zosmiešnili občanov a keď ste vy nepovedali celkom pravdu občanovi pri zbieraní podpisov pod petičné hárky, kde v bode 4 ste úplne nakoniec zabudovali zachovanie zisku, samozrejme, zdravotným pracovníkom, nemocniciam a zdravotným poisťovniam, týmto občanom ste nepovedali, že kým zdravotnícki pracovníci nemocnice pridávajú, dávajú pridanú hodnotu do svojich výkonov, majú nárok aj na primeraný zisk, zdravotné poisťovne tento zisk berú len z vybratých zdrojov od občanov. Ak by toto občania vedeli, ja som presvedčený, že z tých 150 000 možno by nebolo ani 10. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok