Ďakujem.

S faktickou poznámkou sa hlásia pán poslanec Záhumenský, Paška. Ďakujem. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

Slovo má pán poslanec Záhumenský.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok