S faktickou poznámkou sa hlási pani poslankyňa Belásová. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Odovzdávam slovo pani Belásovej.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok