Ďakujem.

Pán poslanec Novotný, reakcia na faktické poznámky.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok