Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, pán poslanec Novotný, príbeh sa nekončí, citujem z tvojich slov. Ešte bude veľmi dlho trvať, kým sa budú naprávať legislatívne úpravy predchádzajúcej vlády.

Chcel by som len podotknúť, treba povedať, že existencia poisťovní je zachovaná. Zisk je zachovaný. Treba povedať, že správne náklady poisťovní sú okolo 3 mld. až 3,5 mld. Čiže v týchto správnych nákladoch sú platy, autá, telefóny a všetko ostatné, čo poisťovňa potrebuje na svoju činnosť.

Pýtate sa, čo urobila vláda pre poskytovateľov. No vláda urobila pre poskytovateľov schválením tohto zákona veľmi veľa, pretože príde niekoľko miliárd korún do systému. Citujem: „Pokiaľ je ekonomika trhová, musí mať ten, kto podniká, zisk.“ Čiže zisk v zdravotných poisťovniach je asi tak, že zdravotná poisťovňa vyberie 100 korún, 10 korún napr. si nechá na prevádzku, 10 si nechá na zisk a iba 80 zaplatí poskytovateľom. Čiže takto si predstavujete zisk? Ako môžete tvrdiť, že zisk iných podnikateľských subjektov, ktoré súťažia na trhu, majú vlastné zdroje a podnikajú s predajom, nákupom ap., je to isté? Veď predsa toto sú verejné zdroje, zdroje občanov, z ktorých tak niekto vytvorí zisk, že si nechá ich peniaze vo vrecku. Poslanci opozície sa prezentujú skutočne, pán poslanec, ako eseročka chrániaca záujmy úzkeho okruhu ľudí. A z ich slov je jasné, koho záujmy zastupujú. Na rozdiel od opozičných poslancov naším zámerom je v prvom rade hájiť, zastupovať záujmy občanov, pacientov, lekárov a sestier. Preto podporovali sme a podporujeme legislatívny návrh a zákon, ktorý vznikol.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok