Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel poďakovať pánovi poslancovi Zvonárovi za to, že ako jediný z vládnej koalície riadne vystúpil v rozprave a povedal svoj pohľad. Nesúhlasím s ním. Aj vo svojom vystúpení, ktoré bude nasledovať hneď za ním, budem sa snažiť ho presvedčiť o tom, že sa mýli, keď tvrdí, že táto petícia je zavádzajúca a je len o zisku, lebo nie je len o zisku, ale o smerovaní slovenského zdravotníctva.

Ale chcel by som podčiarknuť tú skutočnosť, že ako jediný mal odvahu z vládnej koalície vystúpiť v rozprave a vyjadriť svoj názor, čo si veľmi vážim. Chcem povedať, že, samozrejme, o jeho návrhu uznesenia budeme hlasovať v záverečnom hlasovaní.

Moja jediná poznámka je, že myslím si, že plénum Národnej rady môže byť trošku odvážnejšie vo vzťahu k vláde, lebo zhodnotiť petíciu slovami, že to berieme na vedomie, znamená, že keby sme neschválili žiadne uznesenie, tak tým, že sme si to vypočuli, to berieme na vedomie, lebo všetci, ktorí sme tu pri vedomí, podľa Glasgow Coma Scale, máme 14 – 15 bodov, tak to berieme na vedomie, lebo sme to počuli. Takže myslím si, že malo by nasledovať nejaké odporúčanie vláde, nech to odporúčanie je akékoľvek. Môže byť aj také, aby sa tým vláda nezaoberala z vášho pohľadu, lebo je irelevantné, sú žiadosti, petície, keď sa vám to tak páči. Ale nejaké odporúčanie vláde by Národná rada mala prijať. Chcem vás informovať, že aj v predchádzajúcom období poslanci vládnej koalície využívali takéto uznesenia Národnej rady, aby dávali často veľmi štipľavé odkazy a uznesenia vláde Slovenskej republiky, ktorá sa tým musela zaoberať, lebo je podriadená vláda parlamentu, a nie parlament vláde. To by si mala uvedomiť aj vládna koalícia a podľa toho by sa mala správať. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok