Pán predseda výboru Novotný, nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok