Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, tak ako som už vo faktickej poznámke reakciou na pána predsedu výboru povedala, že je to legitímny návrh občanov Slovenskej republiky vyjadriť názor na dianie, ktoré sa v oblasti zdravotníctva vytvára, tak chcem veľmi krátko vystúpiť s tým, že prečítam niekoľko názorov, ktoré zaznievali počas predchádzajúceho obdobia, môžeme povedať, v priebehu predchádzajúceho polroka, prečo vlastne je aj petícia a požiadavka občanov Slovenskej republiky na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva. Veľmi dobre viete, že petícia začala už v auguste tohto roku. A bola reakciou na niektoré vyjadrenia. A ja si dovolím ich pánom poslancom prečítať, lebo aj vo faktických poznámkach, keď reagovali na predrečníka, zaznelo, ako keby sa tu nič nebolo dialo za posledný polrok. Skutočne chýba koncepcia, chýba jasné smerovanie. Môžete mať milión výhrad voči reforme a ministrovi Zajacovi, ministrovi z minulého obdobia, ale vedel jasne, čo chce a ktorým smerom ide. Bohužiaľ, vy ani to neviete. A moje vystúpenie bude spočívať len v niekoľkých vyjadreniach pána ministra, pána premiéra, pretože sme dostali mnohí tento materiál. Ale asi mnohí ste ho hodili do koša, pretože, čo by vládnu koalíciu zaujímali názory ich čelných predstaviteľov. Predseda vlády Fico a minister zdravotníctva sa pokúšali vytlačiť systém pluralitný, nehovorím, len súkromných zdravotných, lebo však štátne majú pod kuratelou. Ale aby sme išli do systému jednej zdravotnej poisťovne, potvrdzujú to výroky nasledujúce, a preto petícia je opodstatnená.

Pán minister Valentovič sa vyjadril vo februári takýmto asi vyjadrením: „Dostávam denne niekoľko desiatok listov, v ktorých ma občania vyzývajú, aby som urobil koniec všetkým zdravotným poisťovniam a zaviedol systém jednej zdravotnej poisťovne.“ Viete veľmi dobre, že množstvo tých listov sa veľmi ťažko preukazovalo. Neskoršie v Slovenskom rozhlase v Sobotných dialógoch 28. 4. 2007 pán predseda vlády povedal: „Budem úprimný. Ja presadzujem naďalej myšlienku jednej zdravotnej poisťovne.“ Neskôr na to nadviazalo uznesenie vlády č. 462 z 23. mája 2007, ktoré hovorí: „Treba dosiahnuť také legislatívne a inštitucionálne a ekonomické nástroje, ktoré budú postupne viesť k vytvoreniu jednej verejnoprávnej zdravotnej poisťovne.“ Neskoršie pán minister Valentovič hovorí 24. mája po uznesení vlády: „Cieľom, ku ktorému sa chceme dopracovať postupnými krokmi, je systém jednej verejnoprávnej zdravotnej poisťovne.“ A poďme ďalej. O deň neskôr hovorí pán predseda vlády Robert Fico: „Filozofia je trochu iná, ale cieľ je ten istý, dostať sa k jednej verejnoprávnej zdravotnej poisťovni. Budú sa vytvárať podmienky, ktoré nebudú zaujímavé pre súkromné zdravotné poisťovne.“ Myslím si, že je to skvelá poznámka predsedu vlády a veľmi zákulisný krok na to, akým spôsobom chceme ísť do likvidácie pluralitného systému, ktorý vo svojom programovom vyhlásení vlády táto vláda potvrdila. A neskoršie v júni v Slovenskom rozhlase opäť predseda vlády hovorí: „Chceme vytlačiť súkromné poisťovne z tohto priestoru. Ale chceme ich vytlačiť spôsobom, ktorý nie je napadnuteľný ani právne, ani medzinárodnoprávne, ani politicky, ani nijako inak.“ Myslím, že sme minulý týždeň zažili dva dni, v ktorých takéto smerovanie veľmi nenápadné v legislatíve tejto Národnej rady, ktorú schválila vládna koalícia sama, vidíme. Ale čo je ešte zaujímavejšie, to je to, keď sa vrátime k augustu, keď sa rozbehla petícia, ktorú máme na stole, keď už pán minister Valentovič hovorí: „Jedna poisťovňa nebude.“

Čiže pýtam sa, či len obava, strach, nevedomosť, lebo nevieme, akým smerom máme ísť, posunula toto myslenie pána ministra. Čiže 14. augusta pán minister hovorí, že jedna poisťovňa nebude. Napriek tomu predkladá do Národnej rady návrhy zákonov, ktoré jasne tlačia na rozbitie systému, ktorý možno nie ideálne funguje, ale začal fungovať. A tak ako na začiatku rozprával pán minister vo výbore, ako budeme očisťovať systém, pán predseda parlamentu ako bývalý poslanec, a budem sa k tomu vracať stále a stále a neustále, mal veľmi silné reči, ja som ho zásadne k reforme a k znalosti v tejto oblasti nepočula vystúpiť v tejto Národnej rade. A preto si myslím, nebudem hovoriť viac o konkrétnych problémoch, povedali sme to pri zákone o zdravotných poisťovniach, budeme o tom diskutovať, dnes už táto petícia, tak ako na začiatku bolo povedané kolegami predrečníkmi, nemôže ovplyvniť zákon o zdravotných poisťovniach. Ale verím, že 160 000 občanov, ktorí vyjadrili svoj názor a ktorí budú určite sledovať kroky v zdravotníctve, budú aj naďalej, poviem, aktívnymi občanmi, využijú svoju občiansku zodpovednosť a budú tlačiť na túto vládu, aby zachovala systém, lebo inak verím, že v najbližších voľbách im svoje hlasy so svojím širokým okolím nedajú a že sa nám podarí udržať dobrú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike.

Ja môžem povedať za Kresťanskodemokratické hnutie, tak ako som o tom na začiatku hovorila vo faktickej poznámke, podporíme návrh uznesenia pána poslanca Novotného, nie návrh, ktorý sme pred chvíľočkou dostali rozdaný.

A môžem len povedať, že takýto nezáujem za mnohé roky dozadu ako poslankyňa Národnej rady zo strany predstaviteľov rezortu zdravotníctva a vlády Slovenskej republiky o tak citlivú oblasť, ktorá sa dotýka každého občana a určite stihne každého jedného občana, zastihne ho v nejakej situácii, som tu nezažila. Ja nechcem ísť do konfrontácie, moji kolegovia budú hovoriť aj o ústavnosti predkladaných a schválených zákonov, ale myslím si, že citácie, ktoré sme tu mali možnosť počuť, jasne hovoria, že taký chaos a taká arogancia moci, ako to predviedla vláda Roberta Fica len v tejto jednej oblasti zdravotníctva, nehovorím o zákone, ktorý budeme o chvíľočku prerokovávať, sú neúnosné a škodia Slovenskej republike a občanom Slovenska. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok