Ďakujem.

Ďalším prihláseným s faktickou poznámkou je pán poslanec Štefan Kužma. Nech sa páči, pán poslanec.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok