Ďakujem pekne. Predrečník ma priviedol vlastne k záveru, že pokiaľ sme tu minulý týždeň mnoho hovorili o symboloch, v skutočnosti nielen rokovania o deklarácii a o zákone o Andrejovi Hlinkovi, ale aj rokovanie o zdravotnom poistení a dnes o petícii je omnoho viac symbolické ako faktické. Vládna koalícia tým návrhom zákona, ktorý sme prerokúvali minulý týždeň, musela symbolicky ukázať, že bude plniť svoje volebné sľuby a svoje záväzky v triednom boji napriek tomu, že to nemá vôbec žiadne opodstatnenie, preto, lebo dobíja sa do otvorených dverí. Ani koruna zo zdravotného poistenia nešla v minulom roku, ako viete, inde než naspäť do zdravotníctva. Takže žiaden problém, ktorý by bolo treba riešiť, neexistoval, ale symbolicky bolo treba ukázať, že zatočíme so súkromnými zdravotnými poisťovňami. Taktiež je symbolické to, že musíme túto petíciu prerokúvať až teraz, potom, ako už je všetko rozhodnuté. Ide o naozaj gesto, o demonštráciu sily a o demonštráciu toho, že občan je na poslednom mieste a prvotná je moc. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok