Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Kolegyne, kolegovia, určite všetci uznáme, že petícia a petičné právo je veľká prednosť demokracie, ale takej skutočnej demokracie, a nie takej demokracie, ku akej smeruje súčasná vládna moc na čele so Smerom. A neúčasť pána ministra na prerokovávaní prvej zdravotníckej petície v Národnej rade je toho svetlým príkladom. Jeho ignorantstvo a bojkot prerokovávania tohto bodu programu Národnej rady je vyjadrená, vyjadruje postoj Smeru k občanom a k petičnému právu.

Tento inštitút demokracie je o tom, aby sa občania verejne aj písomne vyjadrili k veciam, ktoré sa dejú v spoločnosti alebo ktoré sa v spoločnosti majú diať, aby písomne upozornili a požiadali inštitúcie, aby sa ich upozornením zaoberali a prijímali opatrenia.

Petíciu vyše 150 000 občanov Slovenskej republiky petičný výbor predložil do Národnej rady v predstihu, tak aby sa o nej rokovalo skôr, ako bude Národná rada rokovať a prijímať rozhodnutia, ako bude prijímať legislatívne normy, ktoré logicky súvisia s petíciou. Toto je tá výsada demokracie, páni a dámy z koalície.

Petícia sa rozbehla vzhľadom na vyjadrenia a zámery ministerstva zdravotníctva a vlády Slovenskej republiky ohľadne prípravy legislatívy na likvidáciu neštátnych zdravotných poisťovní a vytvorenia jednej monopolnej štátnej poisťovne. Rozbehla sa preto, že ministerstvo zdravotníctva a vláda sa pripravovala definovať verejnú minimálnu sieť len zo svojich štátnych zariadení.

Petíciu predložili občania do Národnej rady preto, aby upozornili nás, poslancov Národnej rady, ich volených zástupcov, a požiadali nás o to, aby sme si ich vypočuli, petíciu prerokovali, diskutovali a potvrdzovali alebo vyvracali ich argumenty a aby sme toto všetko urobili pred tým, ako definitívne rozhodneme.

K čomu ste sa rozhodli vy, dámy a páni z koalície a hlavne zo Smeru. Rozhodli ste sa k tomu, že kašlete na nejakých 159 000 občanov, ich rodiny, ich známych a všetkých, čo zdieľajú podobný názor a požiadavky na petíciu. Prijali ste si zákon, aký chcete, a keď ste ho prijali, obratom ste predložili na rokovanie Národnej rady petíciu, skvelý manéver, akoby plne rešpektujúci spomínaný inštitút petičného práva. Najskôr si prijmete, čo chcete, a potom sa obrátite tvárou k ľuďom a spýtate sa, čo to vlastne tí ľudia chceli? Najskôr si prijmete zákon, ktorý logicky súvisí s petíciou, a potom sa obrátite k ľuďom a sa spýtate, čo to tí ľudia vôbec chceli? Je to výsmech do tváre ľudí, do tváre zdravotníkov, ktorým ste pred voľbami sľubovali modré z neba. Týchto ľudí aj s ich pacientmi ste jednoducho poslali do kelu. Poslali ste ich do kelu. Už vás nezaujímajú, už ich nepotrebujete, vládnete, rozdeľujete si peniaze, nabaľujete sa a to, čo bude po vás, vás netrápi. Pritom zo sektora zdravotníctva ešte nikdy nebola v Národnej rade predložená petícia, ktorá by dosiahla viac ako 100 000 podpisov, nikdy, prvýkrát občan sa domáha, pacient sa domáha a vy naňho kašlete. Prečo ste sa báli rokovať o petícii? Prečo ste sa báli rokovať o tom, že slobodný výber zdravotnej poisťovne pre každého občana považujú občania za jeden zo základných princípov fungovania verejného zdravotného poistenia? Význam zachovania tohto princípu sa opakovane potvrdil v štrnásťročnej existencii pluralitného modelu zdravotného poistenia na Slovensku. Tento systém plurality sa zaviedol za vlády HZDS a SNS, dámy a páni. Prečo ste sa báli rokovať o tom, že zachovať rovnocennosť všetkých štátnych a neštátnych zdravotníckych pracovníkov, nemocníc a zdravotných poisťovní je dobré nielen pre zamestnancov, nielen pre poisťovne, ale hlavne pre pacientov, pre občanov? Prečo ste sa báli rokovať o tom, že je tu diskriminácia neštátnych zdravotníckych zariadení oproti štátnym, že nemajú rovnaké pravidlá, že štátne sa môžu zadlžovať a dlh sa platí z daní všetkých, teda aj z daní zamestnancov neštátnych zdravotníckych zariadení? Prečo ste sa o tom báli rokovať? Teda nie efektivita, nie výkony, ale zriaďovateľ je ten kľúč ku platom a odmeňovaniu. A potom sa na platy v štátnych zariadeniach skladajú aj zamestnanci neštátnych zariadení. Tomuto sa hovorí diskriminácia. Toto vy považujete za normálne, lebo sa o tejto diskriminácii ani baviť nechcete. To, že to považujete za normálne, dosvedčuje aj vami minulý týždeň schválená verejná minimálna sieť zdravotníckych zariadení.

Dámy a páni z koalície a hlavne zo Smeru, ak už kašlete na neštátnych zdravotníkov, prečo kašlete aj na ich pacientov? Aké kritériá ste zvolili pri definovaní siete, siete, ktorá má byť pre pacienta, pre občana, nie pre biznis? Bola to kvalita služieb alebo bola to efektivita služieb? Bol to počet obyvateľov v regióne alebo rozsah poskytovaných služieb? Bola to dostupnosť pacienta, napr. geografia územia? Nič z toho, páni a dámy, žiadne kritériá to neboli, lebo o nich ani neviete a sami ich hlavne nepotrebujete. Vy nepotrebujete žiadne kritériá, lebo si myslíte, že ak bude všetko štátne, teda vaše, občania budú spokojní. Mýlite sa. Sídla súdov zahusťujete podľa počtu obyvateľov alebo sily regionálneho lobingu. A pritom ten sudca môže raz za čas podľa potreby prísť do regiónu súdiť, ale nemocnica do regiónu prísť nemôže. Smerujete do minulosti.

Pozrime sa na dlhy v zdravotníctve v súvislosti s vašou sieťou. Štátne nemocnice k 30. 6. mali dlh podľa správy pána ministra Valentoviča 2,8 mld. korún. Po vašom nástupe do vlády vzrástol v zdravotníctve dlh za pol roka vo vašich zariadeniach z 2,8 mld. na 4,4 mld. korún, teda o 1,6 mld. za 6 mesiacov, je to skoro 300 mil. mesačne. K 30. 6. 2007 opäť dlh rastie, už je na 5,3 mld. korún. V skutočnosti však tento dlh je oveľa, oveľa väčší, lebo tieto dlhy, ktoré sa spomínajú v správe pána ministra, sú len istina. Správa pána ministra nič nehovorí o príslušenstve, ku ktorému sa jeho nemocnice v zmluvách zaviazali v prípade, ak nebudú platiť načas. A ony načas neplatia.

Čo sa týka štátnych nemocníc, štátnych nemocníc transformovaných na akciové spoločnosti, sa v správe pána ministra konštatuje len stručne: „V zásade treba povedať, že zdravotnícke zariadenia transformované na akciové spoločnosti si plnia svoje záväzky v lehote splatnosti.“ Zopakujem, ide o správu pána ministra, ide o jeho nemocnice, ktoré sú akciové spoločnosti. Zopakujem: „V zásade treba povedať, že zdravotnícke zariadenia transformované na akciové spoločnosti si plnia svoje záväzky v lehote splatnosti.“ Teda sa nezadlžujú. Natíska sa otázka, tak prečo vláda Roberta Fica sa rozhodla zastaviť transformáciu nemocníc a presadzuje neustále štátne príspevkové organizácie v zdravotníctve. Prečo to robí? Je to úplne legitímna otázka a je na ňu aj úplne normálna odpoveď. Totižto v akciových spoločnostiach sa nedá tak kradnúť, ako sa dá kradnúť v štátnych príspevkových organizáciách. V akciových spoločnostiach sa nedá tak kradnúť, ako sa dá kradnúť v štátnych príspevkových organizáciách, ktoré presadzuje vláda Roberta Fica.

Ďalšia pikoška z hospodárenia nemocníc ministra Valentoviča. Najvyšší dlh nemocníc je voči súkromnému sektoru, a to voči dodávateľom liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Z celkového dlhu nemocníc je najvyšší dlh voči dodávateľom liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu, a to vyše 53 %. Pán minister a vládny Smer robí pri silnejšej korune voči euru a doláru, a distributéri nakupujú lieky za doláre a eurá, pri silnejšej korune, pri tomto všetkom väčšie a väčšie dlhy v liekoch? Vy robíte pri znížení DPH o 9 %, teda pri znížení cien pre zdravotnícke zariadenia o 9 % väčšie a väčšie dlhy v zdravotníctve na liekoch a špeciálnom zdravotníckom materiáli? Dámy a páni, znížením DPH ste obrali štátny rozpočet, teda občanov, o miliardy korún. Kde skončili tieto peniaze? Štát ich nemá, nemocnice ich nemajú, ľuďom lieky nezlacneli. Kde sú? Viete, kde sú? Sú mimo zdravotníctva, sú u dodávateľov liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu a u vlastníkov týchto firiem. Tam je vaša znížená DPH, tam je posilňovanie koruny. Je to u distributérov liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu a u vlastníkov týchto firiem. Miliardy urobilo zníženie DPH sekeru štátnemu rozpočtu. A týmito miliardami sa pomohlo súkromnej sfére.

Máme na jednej strane srdcervúci boj Smeru proti súkromným zdravotným poisťovniam, že vraj v mene pacienta, a na druhej strane únik miliárd korún pre súkromné spoločnosti. A to nehovorím ešte o predražených nákupoch diagnostických a terapeutických prístrojov za ministrovania pána Valentoviča. A do tohto hospodárenia nemocníc ministra Valentoviča príde verejná minimálna sieť z dielne toho istého ministra skladajúca sa výhradne len zo štátnych nemocníc a vláda premiéra Fica ju v pohode schváli, 34 štátnych nemocníc bude mať zo zákona zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Je to 34 štátnych nemocníc. A ostatné zariadenia so zbytkom peňazí, čo zostane po štátnych, medzi sebou súťažte. Ako sa to dá nazvať? Ako absolútna neschopnosť čokoľvek robiť normálne v zdravotníctve, absolútna neschopnosť kombinovaná s výsmechom zdravotníkom, lekárom, zdravotným sestrám a pacientom. Nijako ináč sa nedajú charakterizovať vaše kroky v zdravotníctve. A aj o tomto je petícia 159 000 občanov, petícia, ktorú ste nechceli prerokovávať a ktorú prerokovávate. Alebo sedíte tu len nasilu. Vôbec sa vám nečudujem, že z otvorenia debaty v parlamente na tému zdravotníctvo máte strach. A nebudem sa čudovať, keď to občan, pacient, nakoniec i volič pochopí. Ďakujem vám.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok