Ďakujem za slovo. Jednak by som chcel oceniť prístup pána poslanca Františka Mikloška. Myslím si, že jeho návrh je veľmi rozumný, aby sme si sadli k tomuto textu, aby sme ešte našli možno spoločné riešenie, ako by sme mohli prijať spoločnú formuláciu. Strana maďarskej koalície je otvorená takémuto riešeniu. Dúfam, že budú aj ostatní. Je to inak hanba, že sme neboli privolaní k takémuto textu a neoslovili ste nás.

Ďalej, chcel by som reagovať len na to, čo povedal pán kolega Urbáni. Možno, že som nebol úplne jasný, ale treba rozlišovať medzi tým, aká bola výmena obyvateľstva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou a tam, samozrejme, všetky medzinárodné zmluvy a dohody platia. Ale bol aj odsun do Čiech, odsun slovenských Maďarov do Čiech, ktorý nebol riešený medzinárodnými zmluvami alebo medzištátnou dohodou. A ja som hovoril najmä o tom odškodnení a v prípade o riešení týchto ľudí. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok