Ďakujem ešte raz. Takže zdá sa mi, ako keby prebiehal taký tichý proces prostredníctvom poslaneckých návrhov, ako odoberať právomoci samosprávnym jednotkám verejnej správy a je to zlý proces, je to zlý precedens, preto sa mi tento návrh nepáči. Ale ešte raz opakujem, nepochybujem, že vychádza z dobrej vôle a chce riešiť reálny problém, chce ho však riešiť trošku nevhodným spôsobom.

Keďže tento návrh priam odkazuje verejnosti, že regionálna samospráva má nekalé praktiky, nerozmýšľa a nekoná v zmysle celospoločenských záujmov, je to aj v dôvodovej správe a povedal to aj pán predkladateľ, a preto treba odobrať časť kompetencií regionálnej samospráve a ďalej hovorí, že regionálne samosprávy ako keby sa nechceli starať o duchovný rozvoj občanov a neprofesionálnu kultúru a kultúrne dedičstvo na Slovensku, čo, myslím si, nie je pravda. Bol som štyri roky poslancom v regionálnej samospráve a ja som sa nestretol ani s jedným takým poslancom, ktorý by sa nestaral o rozvoj miestnej a regionálnej kultúry. Nepochybne sú úvahy o tom, ako organizovať miestnu kultúru a regionálnu kultúru možno lepšie, racionálnejšie a ekonomickejšie, ako je to teraz, ale to neznamená, že sa nestarajú regionálni poslanci o regionálnu kultúru.

Celý tento návrh, kolegyne a kolegovia, je tým zaujímavejší, že súčasné vedenie krajských samospráv v drvivej väčšine pochádza z radov vládnej koalície. Preto hovorím, že páni predkladatelia a pani predkladateľka, či chcete, alebo nie, týmto návrhom ste vyjadrili určitú nedôveru nielen samosprávam, ale aj vašim regionálnym poslancom a predsedom samosprávnych krajov. A preto hovorím, že tento návrh treba stiahnuť a prepracovať a napriek tomu hovoríme to my, poslanci Strany maďarskej koalície, že súčasné územné členenie vyhovuje najmenej nám. Predsa to vyzerá tak, že máme väčšiu dôveru v regionálne samosprávne inštitúcie ako predkladatelia tohto návrhu. Takže chcem vás vyzvať, aby ste podporili návrh pani spravodajkyne.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok