Ďakujem, pán predseda. Pán podpredseda Čaplovič, vo vašom dlhom vystúpení ste použili viacero nepravdivých argumentov a faktov. Bolo to možno zámerne, bolo to možno z nedbalosti. Ale chcem vám pripomenúť, že keď ste hovorili o tom, že údajne minulá vláda uvrhla občanov Slovenska do biedy, tak vám poviem, že bol to materiál vašej ešte stále pani ministerky, ktorý predložila do vlády, kde konštatovala, že za päť rokov sa počet ľudí ohrozených chudobou na Slovensku znížil z 21 % na 11 %. Toto sú fakty, ktorými sa zaoberala vaša vláda.

Ďalej ste hovorili o tom, že údajne minulá vláda zrušila sociálny dialóg, zrušila tripartitu. Samozrejme, to nie je pravda. Je to presne naopak, pán podpredseda, pretože súčasná vláda ignoruje, hrubo ignoruje sociálny dialóg. Toľko diskutovaný Zákonník práce za minulej vlády bol predložený do parlamentu so súhlasom sociálnych partnerov. To už nie je pravda o Zákonníku práce, o ktorom sme diskutovali a ktorý bol schválený v tejto snemovni v tomto roku. Ten bol predložený do parlamentu bez súhlasu sociálnych partnerov. A dokonca považujem za škandalózne, že samotný zákon o tripartite neprešiel tripartitou. Výsledné znenie zákona o tripartite nebolo odsúhlasené sociálnymi partnermi. A ešte stále mám odložené listy od sociálnych kolegov vašich, ktorými sa obracali na vládu aj parlament so žiadosťou, aby stiahli tento zákon. Naviac, napr. na túto tému, si pamätáme, pozmeňujúce návrhy o riadení Sociálnej poisťovne prešli do iných zákonov a, samozrejme, tiež boli bez súhlasu sociálnych partnerov. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok