Ďakujem, pán podpredseda. Pán poslanec Halecký, čísla, ktoré ste uviedli, sú korektné a sú správne. Podstata je ale v tom, že práve, keď bude platiť táto novela, ako to navrhuje vaša koalícia, tak podmienky pre zamestnanie sa zhoršia a ohrozuje sa aj spomalenie rastu platov.

Mzdy boli na Slovensku historicky nižšie, ako boli v okolitých krajinách, to je pravda. A je aj pravdou to, že nárast za posledné roky je vyšší ako v iných krajinách. Veď za platnosti súčasného Zákonníka práce sme sa dostali na mieru evidovanej nezamestnanosti 8,33 %, ďaleko najvyššiu za posledné roky. Taká je pravda. A reálne mzdy rastú za posledné štyri roky kontinuálne. To sú ekonomické čísla. Ale boli možné tieto výsledky práve kvôli tomu, že sa urobila reforma trhu práce, daňová reforma a že sa zlepšilo podnikateľské prostredie.

Čo sa týka pani poslankyne Vaľovej. No, vy si, pani kolegyňa, zamieňate zdvorilostné listy za oficiálne stanovisko tripartity. To je zásadný rozdiel, keď s niekým jednáte, a to nikto nespochybňuje, že ste jednali, tak, samozrejme, je slušné sa za stretnutie poďakovať. Ale podstata, čo sme my hovorili, je, že nedošlo k dohode sociálnych partnerov. Predsa tripartitní partneri stále hovoria, predstavitelia zamestnávateľov, že Zákonník práce prišiel do vlády aj do Národnej rady bez dohody sociálnych partnerov. A toto je to, čo ste nedokázali a čo dokázala minulá vláda. Taká je podstata. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok