Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. De facto už pán Bauer povedal to, čo som chcel aj ja. Vyzerá to tak, že, pán poslanec, nepoznáte úplne podrobne zákon o regionálnych samosprávach, lebo je to tak, ako pán poslanec Bauer povedal, že poslanci nemôžu ukladať úlohy, môžu len odporúčacím charakterom naformulovať uznesenia. Takže tento argument nie je vôbec namieste, žeby sme spochybnili existenciu súčasného zákona, resp. paragrafov v súčasnom zákone, že ide to nad rámec možností miestnych poslancov, keďže nedostali toľko hlasov ako predseda samosprávneho kraja. Veď aj odporúčacím charakterom, ak naformulujú uznesenie, tak potrebujú nadpolovičnú väčšinu. Ak spočítame, že tí poslanci koľko hlasov dostali, ktorí hlasovali za toto odporúčanie, možnože je to viac, ako predseda dostal v samotnom kraji. Takže je to hra skôr s hlasmi, že kto dostal viac. Ale celá téma je trošku o inom, že koľko kompetencií dáme regionálnym poslancom a koľko kompetencií dáme predsedom samosprávnych krajov a filozofia práve zo strany opozície je taká, že máme zvážiť poslancov regionálnej samosprávy a nemáme uprednostňovať predsedov.

Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok