Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Taktiež by som chcel podporiť návrh pána kolegu Bauera na premenovanie samosprávnych krajov na názov župa z viacerých dôvodov. Jednak z toho dôvodu, ako už povedal pán Slafkovský, či už samosprávny kraj, či už vyšší územný celok je veľmi ďaleko od prirodzeného jazyka občanov, nikto nehovorí o samosprávnych krajoch, keď chce zjednodušiť svoj text. Každý hovorí o tom, že župa, župy, župan, to je prvý dôvod.

Druhý dôvod je, že, bohužiaľ, sa to spája veľmi nesprávnym spôsobom s historickými župami v Uhorsku, tak ako hovoril predrečník kolega Rydlo. Veľmi výstižne povedal pán Novotný, že župa znamená maďarsky megye a v 19. storočí, keď bolo najproblematickejšie spolunažívanie Slovákov a Maďarov, tak sa to nenazývalo megye, ale bolo to vármegye, takže hradná župa. Bola to absolútne iná administratíva, iná organizácia a iný názov. Takže nespájajme, prosím vás, tento názov župa s historickými reminiscenciami na 19. storočie. Tento návrh je dobrý, treba ho podporiť, lebo je to slovanský názov, zjednodušuje práveže terminológiu ohľadom samosprávnych krajov a je to blízko k občanovi.

Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok