Ďakujem, ďakujem za slovo. Tak ďakujem za pochvaľujúce slová pána poslanca Kuboviča. Na druhej strane dovoľte, aby som reagoval na pani Zmajkovičovú tak, že sme boli spolu štyri roky v Trnavskom samosprávnom kraji. Ona bola riaditeľkou, ja zase poslancom. Takže plne chápem, že ona vníma túto otázku z pozície riaditeľky samosprávneho kraja a ja zase z pozície poslanca. A nie náhodou aj ja zastupujem tých, ktorí boli priamo zvolení a ktorí by chceli zasahovať do toho, že ako vyzerá organizačná štruktúra, a nechceli by to nechať len na predsedu, resp. na riaditeľa alebo riaditeľku. Je ich viac, ako je predsedov samosprávnych krajov a riaditeľov. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok