Pán predsedajúci, odhlasovali sme všetky body zo spoločnej správy. Mám splnomocnenie gestorského výboru odporučiť hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok