Ďakujem. Vážený pán poslanec, aj pre všetkých, ktorí tu hovorili o tom, ako my nechceme brániť suverenitu a pod., chcem povedať, že ja som bola pri vzniku štátu. A chcem všetkých ubezpečiť, že štátnosť a suverenita Slovenskej republiky sú pre mňa sväté.

Ďalej ale mám hlboké presvedčenie, že načasovanie tejto deklarácie je nesprávne. Vy ste tu nehovorili a ani jeden nedal informáciu, že v Európskej únii sú snahy tam, kde sú nízke dane, znížiť príspevky z fondov európskych. Čiže táto akcia môže vyvolať reakciu. A ja si myslím, že otázka ujednotenia harmonizácie daní nielenže bude prediskutovaná, ale všetci členovia Európskej únie budú sa k nej vyjadrovať a budú môcť zaujať k nej svoje stanovisko. A myslím, že nám je všetkým jasné, že až by došlo na to riešenie, povieme jednoznačne svoje nie. Takže nemajte obavy. A nerobte z tohto svoju predkampaň pred politickými voľbami, ktoré máte v jednotlivých kluboch.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok