Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať za vystúpenie kolegovi z KDH, pretože Rudolf Bauer správne upozornil na jednu vec alebo postavil otáznik veľmi zaujímavý, či vôbec návrhy na harmonizáciu priamych daní, ktoré pripravuje Európska komisia, vlastne sú v súlade so záujmami Európskej únie ako celku. Toto je tiež zaujímavá otázka. Dovolím si upozorniť na vyhlásenie slovenských ekonómov na podporu Deklarácie o daňovej suverenite v priamych daniach. Ako viete, 20 renomovaných slovenských ekonómov podporilo návrh Deklarácie o daňovej suverenite v priamych daniach vyhlásením, ktoré bolo zverejnené asi pred desiatimi dňami. Dovoľte, aby som zacitoval z tohto vyhlásenia: „Slovensko je ekonomicky atraktívne a jednou z komparatívnych výhod, z ktorej profitujú firmy a občania na Slovensku, je aj daňová legislatíva, vrátane výšky sadzby a výpočtu dane z príjmov právnických osôb. Práve daňová konkurencia totiž umožňuje krajinám ako Slovensko urýchliť dobiehanie starých členov Únie. A tým plní jeden zo základných cieľov samotnej Európskej únie. Znižuje a vyrovnáva regionálne rozdiely. A pritom robí to často efektívnejšie a spravodlivejšie než mnohé iné nástroje. Ochrana tejto komparatívnej výhody by preto podľa nás mala patriť medzi základné priority zahranično-ekonomickej politiky Slovenska.“

Vážené kolegyne a kolegovia, hovorím to v súvislosti s tým, že sme boli obvinení z nejakej euro- alebo EÚ-fóbnosti, no práve naopak, slovenskí ekonómovia podporujúci deklaráciu totižto upozornili naozaj na to, že jeden zo základných cieľov Európskej únie, ktorý má Európska únia zakotvený vo svojich základných zmluvách, je znižovanie a vyrovnávanie regionálnych rozdielov. A to sledujeme tým, keď bojujeme za suverenitu v priamych daniach. Ak znížime nezamestnanosť, prilákame kapitál, zvýšime životnú úroveň, tak tým splníme jeden zo základných cieľov EÚ, znížime rozdiely medzi bohatšími a chudobnými štátmi.

A chcel by som poukazovať na to, že naozaj, návrhy na harmonizáciu, z toho logicky vyplýva, nie sú v záujme EÚ ako celku, lebo idú vlastne proti jednému zo základných cieľov EÚ. A to je znižovanie rozdielov životnej úrovne medzi bohatšími a chudobnejšími štátmi. Zdá sa, že návrhy na harmonizáciu sú výsledkom skôr záujmov bohatších členských štátov, ktoré chcú určité rozdiely v životnej úrovni nie znížiť, nie zahladiť, ale v rámci svojich záujmov ich udržať.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok