Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážení kolegovia, ďakujem opäť za množstvo faktických poznámok a, samozrejme, aj za hodnotné názory, ktoré odzneli vo faktických poznámkach.

Veľmi krátko. Pán Mikloško tu nie je, ale jeho naozaj nepodozrievam z toho, že by sa usiloval o konfrontáciu primárne, naozaj si myslím, že sa o to snažia iní vážení kolegovia poslanci.

Pánovi Lipšicovi ale musím povedať, že naozaj mám veľký problém rešpektovať jeho spôsob právneho videnia veci. Ja na rozdiel od vás, pán poslanec, považujem za úplne legitímne diskutovať o spôsobe prerokovávaného bodu programu.

Mimochodom, reagoval som na vystúpenia pánov poslancov Freša aj Mikloša, ktorí v tomto smere mali rôzne poznámky. A nevidel som ani na tvári, že by ste mali nejaký problém s týmto vystupovaním, ak by ste mali tú interpretáciu, ktorú ste potom smerovali mne, brať vážne. Čiže opäť neviem ja, čo ste chceli povedať. A mám s tým problém. Naozaj máme s tým problém, hľadáme dobré riešenia, až do poslednej chvíle hľadáme dobré riešenia. A politiku my totiž považujeme za službu, za službu ľuďom. To je naozaj dosť dôležitý moment, ktorý chcem zdôrazniť.

Pán Mikloš, môj problém je, že daňový dumping nepoužívam ja, používa ho nositeľ Nobelovej ceny Stiglitz, mnohé iné osobnosti. Nie je problém, aby som vám ich vymenoval desiatky. A je problém človek, ktorý tvrdí, že teda daňový dumping ako taký, jeho nebotyčná hlúposť nemá žiadny obsah a pod., svedčí o tom, že netuší o tom, čo sa deje v tomto priestore. Pán Mikloš o to ide. Veď my predsa hovoríme o veciach, ktoré sú predmetom veľmi vážnej diskusie, ktoré sa objavujú v materiáloch Európskej únie a tak ďalej a tak ďalej. Môžete mať na to názor, ale povedať, že ten, kto vysloví to slovo, v podstate veci nerozumie, no tak to práve trošičku diskredituje práve toho, kto vysloví ten názor.

V tejto súvislosti aj k pánovi Hortovi. Je lož, že som povedal, že pán Mikloš nerozumie ekonomike. A je to nedžentlmenské opäť, pán podpredseda, čo ste povedali.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok