Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, dve poznámky by som chcel mať.

Tá prvá poznámka sa týka toho, čo ste hovorili k porušovaniu rokovacieho poriadku, čím ste sa odklonili od témy, ktorú teraz prerokúvame. A povedali ste, že sa pokúsite byť najbenevolentnejší, ako sa len dá, ak budete viesť schôdzu. Chcem vám len pripomenúť, že keď ste viedli schôdzu a pán poslanec Janiš vystupoval so svojím diskusným príspevkom k rušeniu krajských úradov, tak ste mu trikrát chceli odňať slovo a vôbec ste neboli benevolentný. Viem, že máte predstavy, aby opoziční poslanci vystupovali, tak ako si to predstavujú poslanci koaliční, už to tu zaznelo, ale tohto sa nedočkáte.

Druhá poznámka je k tomu, že nie je čas na prijímanie tejto deklarácie. Žiaľ, nepočul som vaše stanovisko k nej. Ale chcel by som sa opýtať, že kedy považujete za vhodné, že ten čas príde, a kedy by Smer takúto deklaráciu chcel alebo vedel podporiť, to je prvá vec. A druhá vec je, že v čom vidíte taký neprekonateľný rozdiel, že nemôžete ju podporiť, ak súhlasíte s textom tej deklarácie, len jej časť je problém, kedy ju prijímame, v čom vidíte problém zahlasovať za túto deklaráciu už teraz. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok