Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som si faktickú poznámku rozdelil na dve časti.

Jedna časť sa týka priamo toho, čo hovoril pán Číž ohľadne diskusie o daňovej suverenite v rámci Smeru. Tomu rozumiem. A to je presne ten bod, ktorý zasa na druhej strane mňa zneisťuje. Vy ste hovorili v diskusii o daňovej harmonizácii, pardon. To ma práve zneisťuje, nakoľko my v tom máme jasno, to hovorím za SDKÚ – DS, čo s daňovou harmonizáciou, že sa vlastne nevzdať svojej vlastnej výhody. Pokiaľ u vás tá diskusia prebieha, budem veľmi rád, keď tá diskusia dôjde do nejakého konca. A, samozrejme, najradšej budem, keď dôjde do takého konca, že práva ohľadne daní si radšej ponecháme na Slovensku.

Druhá vec, ktorá ma zaujala, bola k tej procedúre samotnej, o ktorej ste hovorili, že rád mi budete dávať slovo alebo podporovať ma v tom a budete benevolentný, lebo vám to zvyšuje preferencie. To je ten základný ideologický rozdiel medzi nami dvoma. Vy konáte preto, lebo vám to zvyšuje preferencie. Ja vám to slovo udelím preto, lebo vyznávam hodnoty slobody, ktoré sú u nás v ústave. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok