Ďakujem. Pán podpredseda, témou dnešného rokovania je daňová deklarácia. Podľa zákona o rokovacom poriadku by poslanec mal hovoriť k veci. Vy ste nám tu hovorili o porušovaní zákona o rokovacom poriadku, teda hovorili ste od veci. Hovorili ste o porušovaní zákona o rokovacom poriadku porušovaním zákona o rokovacom poriadku. Pán podpredseda, podľa mňa predsedajúci má dve možnosti. Buď naozaj bude benevolentný, či v rozprave, či vo faktických, či v procedurálnych, alebo striktný, ale nie je možné, čo sa v parlamente už udialo, aby bol benevolentný k poslancom vládnej koalície a striktný k poslancom opozície, nie je predsa možné, aby sa brali faktické poznámky poslancom opozície.

Dnes sme mali možnosť vidieť, ako procedurálne návrhy zneužíva koalícia. Nič sa nedialo. Ja som si nevšimol v rokovacom poriadku, že by platil iný meter pre poslancov vládnej koalície aj opozície. A ja som rád, že pán predsedajúci Veteška to nerobí, ale niektorý iný, žiaľ, to robí. A ja by som bol veľmi rád, aby sa konečne v tomto parlamente uplatňoval rovnaký princíp, rovnaký princíp pre poslancov vládnej koalície aj opozície. Doposiaľ tomu tak nebolo, čo podľa mňa je v parlamentarizme dosť vážna vec.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok