Teraz vystúpi pán poslanec Palko ako navrhovateľ.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok