Ďakujem, pán podpredseda. Chcel by som odpovedať pánovi poslancovi Urbánimu, ktorý sa na mňa priamo obrátil ohľadom ceny liekov. No stačí čítať štatistiky, pán poslanec, je to normálne oficiálna verejná informácia o cenách liekov.

A čo sa týka toho dokumentu, na ktorý ste sa pýtali, na základe čoho vlastne sa odvoláva Európska únia, resp. presnejšie Európska komisia, vysvetlil to dostatočne pán poslanec Mikloš. Bolo to uverejnené 2. mája. Ja som si len dovolil teraz elektronicky vám a pánovi poslancovi Mečiarovi tento dokument poslať, aby ste mali informácie, ak vám chýbajú. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok