Ďakujem, pán podpredseda. Rád by som odpovedal pánovi poslancovi Mečiarovi, že ten dokument bol oficiálne uvedený v apríli. Vyjadroval sa k tomu 2. mája eurokomisár László Kovács. A ide o legislatívnu iniciatívu Európskej komisie, čo sa týka zjednotenia daňového základu. K tomuto materiálu sa vyjadrili už aj ministri financií na Ecofine. A ako som spomínal, 6 krajín včítane Slovenska bolo proti nemu. Čiže na jednej strane minister financií v tomto prípade pokračuje v kontinuite predchádzajúcej vlády, ale na druhej strane tu máme absolútne rozporuplné vyhlásenia predsedu vlády, ktorý spochybňuje daňovú suverenitu a ktorý hovorí neustále o daňovom zvýhodňovaní, daňovom dumpingu. Ja som presvedčený, že toto je v priamom rozpore so záujmami občanov Slovenskej republiky a toto je priamym dôkazom, prečo táto iniciatíva má zmysel. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok