Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o vládnom návrhu zákona ako o celku s návrhom gestorského výboru schváliť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok