Pán predsedajúci, mám splnomocnenie gestorského výboru, na základe ktorého odporúčam hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokuje v treťom čítaní ihneď.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok