Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, poslanci, pán minister, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov č. 196, ktorú máte pred sebou, o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach (tlač 196) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 282 z 21. marca 2007 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, na prerokovanie týmto výborom, po prvé...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok