Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Pán poslanec Madej, za najkomickejšiu časť vášho vystúpenia považujem pochvalu pre ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny za to, že dlho rokovalo a našlo súlad medzi sociálnymi partnermi. Pravda je taká, že zákon išiel do vlády a prišiel aj do Národnej rady bez súhlasu sociálnych partnerov. Považujem to za škandál na pokračovanie, lebo sa tak dialo už pri určovaní minimálnej mzdy, takisto pri riadení Sociálnej poisťovne a dialo sa tak napr. aj pri zákone o tripartite. Samotný zákon o tripartite nebol odsúhlasený sociálnymi partnermi. Keď hovoríte o zákone roka, myslím si, že je skutočne škandálom, že s ním sociálni partneri nesúhlasia.

No a čo sa týka vášho videnia sveta a permanentného konfliktu medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, medzi vykorisťovanými a vykorisťovateľmi, je to názor, ktorý ozaj nepatrí do 21. storočia, ale vyzerá pre mňa skutočne ako raný marxizmus 19. storočia. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok