Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám novelu zákona č. 195 o sociálnej pomoci, ktorá vo svojom obsahu ponajprv spresňuje rozsah opatrovateľskej služby a dáva ho do súladu s prílohou č. 14 zákona o sociálnej pomoci.

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 195 o sociálnej pomoci sa druhom pomoci alebo druhom služby okrem iných rozumie opatrovateľská služba...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok