Ďakujem. V posledných mesiacoch nás často kolegovia z opozície upozorňovali, aké máme neetické, nemorálne a neviem aké prejavy v tomto parlamente. Škoda, pozerám sa okolo, práve tí, ktorí takto horlivo a plamenne vystupovali, tu nie sú.

Veľmi si vážim prvú dámu tohto parlamentu pani Tóthovú, ktorá nielen svojím šarmom, ale aj intelektom dokáže usmerniť činnosť a vôbec rokovanie v tomto parlamente. Je pozoruhodné, ako niektorí kolegovia z tohto parlamentu, ktorí ešte len nedávno odložili pampersky, citujú jej prednášky v domnienke, že my zoberieme, akože to sú ich výtvory. Pritom sú to citáty z prednášok, ktoré odsedeli u pani Tóthovej. Vážim si pani poslankyňu, ktorá sa rozhodla týmto svojím vystúpením dať sa trošku do rozporu, do sporu, tak ako hovoril pán Cabaj, so siedmou veľmocou, pretože s novinármi sa ťahať do „krížku“ je veľmi problematické. Ale mala absolútne – a na tom trvám nielen ja, ale celá naša koalícia, nielen HZDS, SNS, ale aj SMER – pravdu a bude treba touto cestou v najbližších mesiacoch pokračovať, postupovať, aby sme skutočne urobili nápravu a aby sme informovali objektívne, na úrovni našu verejnosť. To, čo bola povedala na začiatku, áno, niekedy u našich občanov slovo poslanec...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok