Pán minister, takto nemôžem s vami viesť dialóg.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok