Ďakujem za slovo. Pán minister, moji predrečníci veľmi dobre a výstižne pomenovali problémy ohľadom tohto návrhu zákona. Preto si dovoľujem len položiť vám dve otázky, ak budete ma vnímať a pán poslanec Palko vás nechá trošku si dávať pozor aj na rečníkov. Ďakujem.

Takže moja prvá otázka je, že nakoľko ide, vyzerá to tak, o zákon, ktorý skôr chce pomôcť účelovým spôsobom predsedom samosprávnych krajoch, či tento zákon sa nezrodil náhodou aj z toho dôvodu, tak reagujem na to v nadväznosti na to, čo povedal môj predrečník, že, dovoľte, aby som dokončil...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok