Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán minister vo svojom vystúpení evidentne neobhajoval svoje výroky, pretože viackrát boli dnes citované, bola pustená autentická nahrávka, takže tie dôkazy sú jasné a usvedčujúce. Z vašej argumentácie, pán minister, ale je zrejmý jeden pozoruhodný fakt a to je totiž ten, že nerobíte rozdiel medzi obchodnou províziou a medzi úplatkom. Veď predsa, keď obchodná provízia u obchodných firiem je legálna, nie je žiadny problém s jej účtovaním, žiadny problém s obchodnými vzťahmi. Úplní iná je situácia s čiernymi peniazmi, s úplatkom. Pokiaľ nevidíte tento rozdiel, tak len nám dávate ďalší dôkaz, že nie ste kompetentný a na svojom mieste nemáte čo robiť a potvrdzujete aj svojím vystúpením, že naša iniciatíva má zmysel. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok