Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka.

Začnem odzadu. Pán poslanec Faič, ja považujem nariadenie vlády a zákon v parlamente za absolútne iný právny akt inej právnej sily, a preto aj vieme, že by to malo iné právne následky a dovolím si opakovať, že raz sme tu už odmietli takýto pokus.

Pán poslanec Senko hovoril o ochrane zamestnancov. Ja som nevystúpil v tom zmysle, ani nikdy nechcem vystupovať, aby som spochybňoval ochranu zamestnancov, ale spochybňujem fakt, že jedinou ochranou zamestnancov môže byť odborová organizácia a nejaká organizácia, ktorá by chránila niekoho z centrálnej úrovne. Podľa mňa sociálny dialóg by mal byť, by mal byť prirodzený a mal by ísť zdola nahor a nie opačne.

A čo mi prekáža na tejto legislatíve, je to, že v tomto prípade ide sociálny dialóg zhora nadol, čiže diktuje akési podmienky a to je presne to, o čom hovoril pán poslanec Janiš. Tá súvislosť s produktivitou. Ak sa totiž dostaneme do štádia, že jednoducho rast platov by takto bol rýchlejší ako rast produktivity, tak to je jednoducho problém. Nemôžeme dostávať viac, než na čo zarobíme a aj táto klauzula zákona je hrozbou preto, že jednoducho rast platov by bol väčší ako rast produktivity, čo by nebolo dobré pre nikoho z nás a predovšetkým pre zamestnancov. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok