Vážená pani podpredsedníčka, kolegovia, kolegyne, samozrejme, tento návrh je pomerne pozoruhodný, už to tu bolo povedané. A by som chcel reagovať aj na pani predrečníčku, poslankyňu. Áno, súhlasím s tým, že sú rozporuplné názory na tento zákon aj zo strany súkromných spoločností, firiem, pretože ma oslovili viacerí či už kladne alebo záporne. A tiež si v podstate neviem predstaviť tú konkrétnu realizáciu čerpania dovolenky, keď napr. mnoho mužov otcov odchádza na dlhodobý pracovný pomer do zahraničia a tak ďalej, či teda na dovolenku nárok má alebo nemá aj takýto otec, učitelia, ktorým sa narodí syn alebo dcéra prvý týždeň riadnej letnej dovolenky, ktorú majú, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je tam viacej asi tých problémov, ktoré by bolo treba konkrétne vyriešiť.

Ešte, ak môžem a mám slovo, by som chcel povedať, že sa mi táto diskusia páči, pretože sa vedie korektne a vidieť, že tento návrh zaujal asi všetkých v sále. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok