Ďakujem, pán predsedajúci. Ctené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi povedať ešte pár informácií, ktorými chcem aj reagovať na informácie v diskusii, vo veľmi zaujímavej diskusii, ktorá tu ešte stále prebieha. Najskôr ako reakciu na kolegu Petráka a informácie o dedení. Veľa z nich vysvetlil pán poslanec Pado. Ja len dve informácie na doplnenie.

Pritom doživotnom dôchodku s programovým výberom, ktorý si každý môže stanoviť, keď ide do dôchodku, tak je tam úroveň 60 % minimálnej mzdy. Čiže je tam spodná hranica určená, ktorú minimálne dostane ten, kto sa rozhodne, že potom zvyšok jeho prostriedkov bude predmetom dedičského konania.

No a čo sa týka nasporenia v kapitalizačnom pilieri v prípade, že sporiteľ nedosiahne dôchodkový vek, tak tieto sú takisto predmetom dedičského konania. To je tiež dôležitá informácia a to je práve jeden z dôvodov, o ktorom som presvedčený, že 95 % sporiteľov išlo do toho systému aj kvôli tomu. Pre túto istotu. Ja sa priznávam k tomu, že ja som jeden z nich, keďže som vstupoval na úrovni veku 45 rokov a pre mňa to nebolo výhodné až tak z finančných dôvodov, ale práve z hľadiska akejsi istoty. Dokonca je tam klauzula taká, že nemusí to byť predmetom dedičského konania, ale môžete práve pri podpísaní zmluvy uviesť oprávnenú osobu, ktorá to priamo dostane v prípade nešťastia.

Ale dovoľte mi ešte reagovať na ďalšie informácie, ktoré tu odzneli. Osobne ma veľmi zaujala odpoveď predsedu Fica včera na otázku, ktorá nepriamo súvisela s druhým kapitalizačným pilierom, ale predseda Fico odpovedal, tak ako odpovedal. Pre mňa táto odpoveď bola priamo doplnkom do dôvodovej správy. Pokojne by sme ju mohli dať do našej dôvodovej správy a odôvodniť tak náš návrh ústavného zákona. Pretože práve z toho dôvodu, práve z takýchto útokov, neodôvodnených útokov na kapitalizačný pilier sa zrodila naša iniciatíva tohto návrhu.

Ja môžem opätovne len pripomenúť výroky predsedu Fica z októbra roku 2006, kedy hovoril o priamom návrhu na znižovanie odvodov do druhého piliera, kedy ešte v decembri hovoril o tom, že sa nič nestane, keď sa znížia odvody atď. atď. No a reči včera, ktorými prirovnával druhý kapitalizačný pilier opäť k nebankovým subjektom, považujem za krajne, krajne nepravdivé a zavádzajúce.

To isté môžem povedať o rizikovom kapitáli, o ktorom už moji kolegovia tiež hovorili a veľmi jasne vysvetlili, že to nie je možné. Takže považujem to len za pokusy o clonu a o pomerne neúspešné pokusy o clonu chrániť podstatu veci.

Podstatou je, dámy a páni, to, že chceme chrániť úspory občanov a výšku ich budúcich dôchodkov, tých, ktorí vstúpili do druhého piliera. A tých je viac ako 1,5 mil., ako už bolo povedané, z 2,3 mil. ľudí, ktorí sú zamestnaní.

Predseda Fico povedal ešte jednu veľmi dôležitú vec, ktorá nie je pravdivá, a to, že peniaze idú priamo do dôchodcovských správcovských spoločností. No toto je takisto polopravda. Peniaze idú na osobné účty sporiteľov. Ja môžem dokumentovať veľa prípadmi, ktoré mám konkrétne v ruke, na každom jednom účte je napísané číslo účtu, dátum zriadenia, dôchodkový fond, sporiteľ, dátum narodenia, adresa, stav účtu ku dňu, počet dôchodkových jednotiek, aktívna hodnota dôchodkovej jednotky, suma v korunách a dátum výpisu.

Dámy a páni, tieto prostriedky, ešte raz zdôrazňujem, sú oddelené od majetku dôchodcovských správcovských spoločností. Tu ide o osobitné účty. No a keď hovorím o hodnotách, ktoré idú alebo ktoré sú uvedené na týchto účtoch, tak je tu uvedená aktívna hodnota dôchodkovej jednotky, konkrétne na tomto príklade mám hodnotu 1,094, no znamená to zhodnotenie o 9,4 %, a tým by som reagoval na pána poslanca Senka, ktorý tu momentálne nie je, ale ktorý si sťažoval, že 1,04 je málo.

No, ja jeho reakciu chápem len tak, že zrejme to považoval za úrok 1,04, ale ten úrok je 4 % v tomto prípade, ak je hodnota dôchodkovej jednotky na jeho účte 1,04. Ak on očakáva hodnotu 2,5, znamená to skutočne zhodnotenie o 150 %, no a pri takýchto očakávaniach skutočne by sa zrejme červenali aj nebankoví podvodníci, lebo ani tí neponúkali takéto zhodnotenia.

Takže toľko len na vysvetlenie a aby som bol presný, tak ku dnešnému dňu v priemere vo všetkých 3 fondoch – vo vyváženom, rastovom aj v konzervatívnom sa pohybujú hodnoty ročného zhodnotenia od 3,4, to je úplne najnižšia hodnota, po 5,3 % medziročne tohto zhodnotenia s tým, samozrejme, že nemôžeme to porovnávať s inými voľnými prostriedkami, lebo ten systém je absolútne iný. A ten systém je iný aj v tom, že garantuje 100-percentnú hodnotu, čo negarantuje napríklad žiadna banka. A v tom je aj systém kontroly a v tom je preto tento systém najprísnejšie stráženým sektorom finančného trhu, lebo je pod dennodennou kontrolou správcu, keďže štátny dozor vykonáva Národná banka Slovenska, je pod kontrolou depozitára a prostriedky sú oddelené na účtoch od majetku, majetku správcu.

Ešte jedno číslo si dovolím uviesť, a to, že 69 % všetkých občanov, ktorých vstúpilo do druhého kapitalizačného piliera, tak sa rozhodlo pre rastový fond, kde majú teda aj najvyššie, najvyššie zhodnotenie. Aj to svedčí napríklad o očakávaní ľudí a o ich rozhodovaní. No a ako som už uvádzal, 95 % občanov uviedlo, že pre nich je dôležitá práve výhoda, výhoda dedenia.

Dámy a páni, skutočne veľmi pozorne som sledoval túto debatu, ale popri rôznych informáciách aj námetoch, ktoré skutočne neodmietame, neodmietame žiadny námet na zlepšenie dôchodkového systému a vieme o deficite, ktorý je v prvom pilieri a ktorý skutočne vznikol tým, že do druhého piliera sa zapojilo viac občanov. Je to tak, vieme, ale ja to považujem za dobrú správu, že ľudia jednoducho sú schopní a sú ochotní prevziať zodpovednosť na seba v budúcnosti. Ja si myslím, že o tom je to práve a o tom je aj naša snaha chrániť ich úspory, chrániť výšku ich budúcich dôchodkov.

No a v rámci tej diskusie skutočne ja som nezachytil jeden jediný dôvod, ktorý by spochybnil to, že ľudia by nemali mať 9 % v druhom kapitalizačnom pilieri. Ak teda to nikto nespochybňuje ani z koalície, ani z opozície, ja nevidím najmenší dôvod, aby niekto nepodporil tento ústavný zákon.

Dámy a páni, stále tá otázka je aktuálna aj po tých vyjadreniach napríklad zo včera predsedu Fica, že druhý pilier je ohrozený a ohrozená je výška úspor občanov a ich budúcich dôchodkov. Preto je pre mňa stále aktuálna a snáď ešte aktuálnejšia otázka podpory tohto ústavného zákona a každý, kto myslí vážne svoje slová, môže ich dokázať činmi tým, že bude hlasovať za tento návrh.

Ja vás ešte raz dovoľujem si požiadať o podporu pri tomto hlasovaní a vopred za ňu ďakujem. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok