Ďakujem, pán podpredseda. Takže do tretice verím, všetko dobré. Vážené dámy, vážení páni, budem hovoriť o tom, aké boli dôvody na predloženie tohto návrhu, o tom, prečo je predložený návrh ústavného zákona v prospech občanov a budem hovoriť i o hlavných výhodách 2. dôchodkového piliera.

Súčasná vláda podľa očakávania robí nie reformy, ale deformy. Najskôr sa pustila do nezávislých inštitúcií, potom začala brať viac usilovnejším zásahmi do daňového systému. Následne zaútočila na peniaze občanov, ktorí si šetria na svoje dôchodky cez pokusy zmeniť dôchodkovú reformu. O deformy a posilňovanie úlohy štátu sa navyše vláda pokúša aj v pracovnoprávnej legislatíve, zdravotníctve či v energetickej oblasti.

Prijatá dôchodková reforma je jednou z podstatných a nevyhnutných reforiem na zabezpečenie slušnej životnej úrovne občanov, ktorí prídu do dôchodkového veku. Demografický vývoj a predlžovanie priemernej dĺžky života vyvolávajú potrebu zmien penzijných systémov vo väčšine európskych krajín. Počet ľudí v dôchodkovom veku rastie a násobne rastie aj ich pomer k ľuďom v produktívnom veku.

Dôsledok takéhoto vývoja znamená po prvé, že neudržateľnosť priebežného dôchodkového systému, ako ho dnes poznáme, je nevyhnutná. Teda, systémy sú neudržateľné. Po druhé znamená to znižovanie dôchodkov a teda znižovanie životnej úrovne dôchodcov alebo po tretie zvyšovanie odchodu veku do dôchodku.

Jedinou reálnou možnosťou, ako zabezpečiť ľuďom v súčasnom produktívnom veku dôchodky, je možnosť si na ne individuálne a transparentne nasporiť. Vláda Mikuláša Dzurindu takúto zmenu realizovala. Umožnila občanom zbaviť sa závislosti od nízkych štátnych dôchodkov a zvýšiť si príjmy v dôchodkovom veku sporením si na vlastných dôchodkových účtoch.

Medzi hlavné výhody 2. piliera patria:

1. Druhý pilier poskytuje vyšší dôchodok, ako keby ho dostával sporiteľ – dôchodca len od štátu.

2. V prvom pilieri dostane občan za každú odvedenú korunu do systému menej ako 1 korunu dôchodku. V druhom pilieri, naopak, dostane dôchodok vo výške nasporenej sumy plus dosiahnuté zhodnotenie.

3. Aj keby občan celý život zarábal iba minimálnu mzdu, našetrí si na dôchodok viac, ako keby ho dostával len z prvého piliera.

4. Druhý pilier poskytuje vysoké garancie sporiteľov na ochranu ich vkladov. Tieto garancie sú omnoho vyššie ako napríklad v bankách.

5. O výške prvého piliera sa rozhoduje politicky. A je tu teda politické riziko, viď koľkokrát s porušením mechanizmu z valorizácie. No a výšku dôchodku v druhom pilieri si vieme vypočítať.

Dámy a páni, dôkazom že občania pochopili výhodnosť týchto zmien, je účasť viac ako 1,5 milióna ľudí v druhom pilieri. Je to obrovské množstvo z 2,3 milióna pracujúcich občanov.

Pri realizácii reformy dochádza k očakávanému výpadku zdrojov, ktoré by v opačnom prípade boli určené pre prvý pilier. Dovolím si zdôrazniť skutočnosť, že riešenie navrhovala minulá vláda v podobe ústavného zákona pre použitie zdrojov z privatizácie. Súčasná koalícia toto riešenie nepodporila a teraz chce využiť na krytie tohto deficitu peniaze ľudí. Vláda však tieto peniaze musí nájsť inde. Máme rekordný rast ekonomiky, výber daní je podstatne vyšší, ako bolo plánované.

Napriek dôvere viac ako 1,5 milióna občanov vo svoje schopnosti predseda Fico útočil na súčasnú podobu dôchodkového systému v minulom roku niekoľkokrát. Ešte tu z tohto miesta na decembrovej schôdzi Národnej rady hovoril o akomsi kŕmení gágorov súkromných dôchodkových spoločností. Jeho ďalší citát napríklad z mája roku 2006, citujem: „Treba zmeniť nevýhodný pomer rozdelenia dôchodkových odvodov medzi Sociálnu poisťovňu a dôchodcovské správcovské spoločnosti napríklad 12 a 6 %,“ koniec citátu. Resp.: „Nevidíme inú cestu ako znížiť odvody do DSS.“ To bolo ešte v októbri 2006. Tá istá osoba povedala aj nasledovné: „Ak sa napríklad povie, že to nebude 9 %, ale 8 %, komu čo berieme. Však on si tam len pošle 8 %, nič iné. Tak tam bude o 1 % svojich vlastných peňazí menej.“

Tu môže zostať len ticho. Skutočne takéto výroky nepotrebujú žiadny komentár. Je predsa nad slnko jasnejšie, že akékoľvek znižovanie výšky odvodov znamená siahnutie na úspory a výšku dôchodkov občanov, ktorí si na ne sporili.

Ak pán premiér žongluje s číslami, chcel by som mu pripomenúť, že podľa prepočtov odborníkov každé zníženie odvodov o 1 % človeku s priemernou mzdou zníži nasporenú sumu v priemere o 600 000 Sk.

Keď sa v posledných dňoch u občanov vzniesla vlna vysokej nespokojnosti, politici Smeru sa pri útokoch na náš návrh ústavného zákona snažili odviesť pozornosť od tejto podstaty. Komicky, ale hlavne nedôveryhodne vyznievajú výroky o potrebe zákazu niečoho, čo neexistuje. Napríklad investovania DSS do fondov rizikového kapitálu, do ktorých nemôžu v žiadnom prípade investovať ani dnes. Až tragikomicky potom vyznieva porovnávanie nešťastníkov oklamaných nebankovými podvodníkmi a občanmi sporiacimi si na dôchodok v 2. pilieri. Toto nie je téma.

Odborníci jasne vyargumentovali, že to tak nie je. Prečo to teda Smer robí? Chce, aby sa čo najrýchlejšie zrejme zabudlo, že sa pokúsili občanom siahnuť na ich úspory na dôchodkových účtoch. Občania sa napriek tomuto strašeniu skutočne nemusia znepokojovať. Správcovia ich peňazí sú pod prísnejším dohľadom ako banky. Ich peniaze sú oddelené od majetku správcu a štátny dozor tu vykonáva Národná banka Slovenska. Je to skutočne najprísnejšie kontrolovaný sektor finančného trhu.

Práve opakované priame útoky na úspory viac ako 1,5 milióna občanov boli preto primárnym dôvodom na predloženie tohto ústavného zákona. Nami navrhovaný ústavný zákon je v prospech občanov. Podstatou totiž tohto návrhu je ochrana úspor občanov a ochrana výšky ich budúcich dôchodkov. Návrh hovorí o tom, že nemožno zhoršiť podmienky, za ktorých občan do systému vstupoval. Zmeny k lepšiemu sú možné.

Mimoriadne ma teší, že dňom podania tohto návrhu ústavného zákona sa mobilizovala aj verejnosť. A následne sme nezaznamenali jeden jediný náznak znižovania odvodov do 2. piliera. Práve naopak. Každý odrazu zdôrazňoval, ako ho nikto nechce meniť. Výborné, super. Ozaj skvelé. Už len takéto správanie ma napĺňa presvedčením, že táto iniciatíva má zmysel.

Viac ako 1,5 milióna občanov dôveruje tomuto systému, dámy a páni. Títo občania sa jasne vyslovili za prevzatie zodpovednosti za svoju budúcnosť na seba. Je pre nich výhodnejšie mať prehľad o svojom konte, o svojej budúcnosti a v neposlednom rade je pre nich výhodnejšia i možnosť dedenia nasporeného. Občania teda jasne volia istotu nasporeného.

Aj vývoj v posledných dňoch ale potvrdil, že pre týchto občanov i pre nás všetkých sú ešte stále aktuálne nasledovné otázky.

Po prvé existuje snaha o znižovanie odvodov na súkromné účty sporiteľov? Podľa nás áno. A dôkazom sú aj uvedené meniace sa výroky, diametrálne sa meniace výroky premiéra Fica.

Po druhé teda ďalšia logická otázka je: Existuje hrozba alebo ohrozenie peňazí občanov a výšky ich budúcich dôchodkov? Myslíme si, že áno.

No a tretia otázka z toho vyplývajúca je: Súhlasíte teda s tým, aby sa neznižovala výška odvodov do 2. piliera? My si myslíme, že áno.

Ctené dámy a páni, ak aj vaše odpovede sú áno, verím, že svoj postoj dáte najavo aj podporou tohto ústavného zákona. Každý z nás sa tu môže slobodne rozhodnúť, či slová o ochrane úspor viac ako 1,5 milióna občanov potvrdí činom, teda hlasovaním o podpore tohto ústavného zákona. Podporíte tým viac ako 1,5 milióna občanov. Ja so svojimi kolegami zo Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie – Demokratickej strany i so svojimi partnermi v opozícii v tom máme jasno. Máme jasno v takej dôležitej otázke, ako je istota ľudí dôstojne prežiť starobu.

Navrhujem preto, aby sa Národná rada Slovenskej republiky podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom sporení prerokuje v druhom čítaní.

Ja vám ďakujem pekne za pozornosť, aj za podporu tohto zákona. Vďaka.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok