Ďakujem, pán predsedajúci.

Takže chcem hovoriť o tom, aké boli dôvody na predloženie tohto návrhu, o tom, prečo je nami predložený návrh ústavného zákona v prospech občanov, i o tom, aké sú hlavné výhody 2. dôchodkového piliera.

Vážené dámy, vážení páni, súčasná vláda podľa očakávania robí nie reformy, ale deformy. Najskôr sa pustila do nezávislých inštitúcií, potom začala brať viac usilovnejším ...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok