Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, v rozprave nevystúpil nikto z poslancov, preto moje odporúčanie je, aby ste uznesenie, ktoré máte v prílohe, schválili na návrh gestorského výboru.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok