Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, k príspevku pani poslankyne Sárközy iba toľko, že skutočne podala možno taký súmerný výpočet faktov, ale tá súvislosť medzi chudobou v terajšej dobe a vynikajúcou prácou predchádzajúcej vlády nejako trošku kríva, pretože na úspechoch terajšej doby nemožno vždycky a donekonečna hovoriť, že je to úspech predchádzajúcej vlády.

Myslím si aj to, že vzrast popularity terajšej vlády o 20 % oproti voľbám svedčí o tom, že zrejme kroky, ktoré terajšia vláda robí, sú v prospech ľudí a ľudia to vedia oceniť. Sú to nielen ekonomické, ale viete uznať, že sú to hlavne v oblasti sociálnej sféry a zdravotníctva.

A toto, čo ste spomínali, určitá diskrepancia medzi prvým a druhým pilierom sociálneho systému u nás existuje, to si nezakrývajme. Aj keď vieme, že druhý pilier je nemenný, stabilný, progresívny, ale je potrebné riešiť niektoré otázky prvého piliera, hlavne čo sa týka starších ľudí s blízkou perspektívou. Podľa programu vlády je to otázka prvého štvrťroku, resp. polroku 2007.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok